About Us/Gwybodaeth am ni

Return to Posts

Southeast Wales is rich in archaeology, with monuments ranging from the Paviland Cave on Gower, used by people in the Palaeolithic period, to the World Heritage Site of Blaenavon, one of the cradles of the Industrial Revolution. The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust’s aim is to help people of all ages understand and appreciate this rich heritage, and to care for it so that it is preserved for the future.

Our main objective is to advance the education of the public in archaeology.

Archwilio is the online access system to the Historic Environment Records (HERs) of Wales. The system has been developed through a partnership of the four Welsh Archaeological Trusts to provide wider public access to this valuable resource. We believe that the dissemination of information leading to a wider understanding of our cultural heritage and historic environment is the most effective conservation tool. Archwilio translates as to explore, examine or audit and therefore encapsulates the use of the HERs in relation to the historic environment.

Ein brif amcan yw addysgu’r cyhoedd mewn archaeoleg. Rydym yn ymdrin yn bennaf ag ardal De-ddwyrain Cymru, ac rydym yn un o bedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru sy’n cwmpasu Cymru gyfan.

Archwilio yw’r system ar-lein i gyrchu Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol (CAH) Cymru. Datblygwyd y system trwy bartneriaeth rhwng pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru i ddarparu mynediad cyhoeddus ehangach i’r adnodd gwerthfawr hwn. Rydym o’r farn mai lledaenu gwybodaeth, gan arwain at ddealltwriaeth ehangach o’n treftadaeth ddiwylliannol a’r amgylchedd hanesyddol, yw’r offeryn cadwraeth mwyaf effeithiol. O gyfieithu Archwilio i’r Saesneg, mae’n golygu explore, examine neu audit ac felly mae’n crynhoi’r defnydd o’r CAH mewn perthynas â’r amgylchedd hanesyddol.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: